Giáo dục nghề nghiệp nâng tầm kỹ năng lao động trong tình hình mới

Tác giả: Đặng Thanh Phú

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội thảo “Giáo dục nghề nghiệp nâng tầm kỹ năng lao động trong tình hình mới”

Ngày 10/11/2023, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì tổ chức Hội thảo về Giáo dục nghề nghiệp nâng tầm kỹ năng lao động trong tình hình mới. Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, các trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho rằng để phát huy các hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại thừa Thiên huế, thời gian qua Thừa Thiên Huế đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác giáo dục nghề nghiệp nhằm đưa ra các cơ chế, chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình phát triển của địa phương như tiến hành sáp nhập các trường đào tạo nghề nhằm đảm bảo tinh gọn của bộ máy, tránh đầu tư dàn trải, tập trung được nguồn lực để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp của tỉnh. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần tạo ra được sự thống nhất, chặt chẽ; cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản trị nhà trường để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên; cần nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên để đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo về phân luồng trong đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo nghề; đảm bảo đầu ra cho các em học sinh, sinh viên sau khi được đào tạo nghề; sự gắn kết chặt chẽ giữa trường học, doanh nghiệp và nhà quản lý; giao các sở ngành nghiên cứu nâng cao chất lượng người lao động để đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.

Đ/c PCTTT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Tại hội thảo, các báo cáo tham luận đã tập trung vào các nội dung, như: Chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố từ kết quả PCI và một số góp ý về đào tạo lao động của tỉnh Thừa Thiên Huế; Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong điều kiện kinh tế số hiện nay; Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thông qua đào tạo và giải quyết việc làm về tiếp cận từ góc độ văn hóa và dân tộc học; Nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhân lực lĩnh vực du lịch và nghề truyền thống; Nâng cao kỹ năng lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Giới thiệu mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp nhằm tăng cường gắn kết mối quan hệ Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp và các bên liên quan trong giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng; Đề xuất mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp nhằm phát triển kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Báo cáo viên phát biểu tại hội thảo

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia tranh luận về một số vấn đề trong công tác giáo dục nghề nghiệp để nâng tầm kỹ năng lao động trong tình hình mới, như: nguồn chất lượng cao ở các ngành công nghiệp, nông nghiệp công nghiệp cao chiếm tỷ lệ thấp; chất lượng nguồn nhân lực hiện nay của tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và quá tình hội nhập; việc chú trọng đến vấn đề nhân sự, thu hút nhân tài, phát triển con người song song với sự phát triển của tổ chức chỉ đang diễn ra ở các doanh nghiệp lớn, đào tạo nghề cho người lao động vùng dân tộc thiểu số, v.v…. Bên cạnh đó, tại hội thảo, các giải pháp đã được đưa ra như: cần gắn kết chiến lược phát triển nhân lực với phát triển kinh tế xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; khuyến khích nguồn lao động tự học; cần thay đổi tư duy, nhận thức đối với người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh đào tạo nhân lực trẻ có kỹ năng nghề cao mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo lao động; cơ cấu, phân bố lại nhân lực từng vùng, từng khu vực; cần liên kết, kết nối giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, cần có cơ chế thúc đẩy và tham gia tích cực giữa các bên, v.v….

Tại hội thảo

Hội thảo là dịp để các sở, ngành, đơn vị, các trường đào tạo nghề đánh giá về giáo dục nghề nghiệp tại địa phương, qua đó nhận diện được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng tầm kỹ năng lao động trong tình hình mới, góp phần phát triển hiệu quả công tác đào tạo nghề, tăng năng suất lao động trong bối cảnh công nghệ hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng của đất nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng./.

Kiểm tra lại

Công nhận 64 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023

  Tác giả: Ngày 20/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2725/QĐ-UBND …