Gửi bài dự thi Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng

 • Điền tên đề tài của bạn
 • Select a category for your post
 • Điền phần tính mới trong bản tóm tắt
 • Điền phần tính ứng dụng trong bản tóm tắt
 • Điền phần hiệu quả kinh tế xã hội trong bản tóm tắt
 • Viết 3-5 từ khóa liên quan nhất đến đề tài, cách nhau bằng dấu phẩy
 • Nếu bạn muốn Upload nhiều file, vui lòng bấm vào nút "Select files" nhiều lần sau mỗi lần tải lên
 • Thông tin tác giả

 • Điền họ và tên tác giả, nhóm tác giả, phân cách bằng dấu phẩy
 • (Số điện thoại tác giả)
 •