Đề tài đạt giải quốc gia

Bốn Giải pháp được trao giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15

Vừa qua, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc đã công bố quyết định và danh sách các giải pháp được trao giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019). Theo đó, có 90 giải pháp kỹ thuật thuộc 06 …

Chi tiết