Hoạt động hội

Đồng chí Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm việc với Hội CNTT & ĐTVT tỉnh về triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tác giả: Sáng ngày 09/8, tại Hội trường Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế (06 Lê Lợi, thành phố Huế), Hội CNTT và ĐTVT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi nói chuyện của đồng chí Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên …

Chi tiết