Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả: Đặng Thanh Phú

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Sở Du lịch tỉnh tổ chức Diễn đàn thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 08/11/2023, tại thành phố Huế, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Sở Du lịch tỉnh tổ chức Diễn đàn thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị: Khoa học và Công nghệ, Du lịch; Viện nghiên cứu phát triển tỉnh, Trường Cao đẳng du lịch Huế, Trường Du lịch – Đại học Huế, Hiệp hội du lịch tỉnh. Hội thảo còn có sự tham dự của ông Trần Văn Tùng – nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Hội thảo gồm các phiên: tham luận, thuyết trình, tọa đàm, trao đổi và thảo luận.

Tại hội thảo

Tại hội thảo, các báo cáo tham luận tập trung vào các chủ đề: giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế; Hợp tác, kết nối các Làng Công nghệ Quốc gia trong liên kết phát triển sản phẩm Du lịch Thừa Thiên Huế; Khai thác tiềm năng tài nguyên du lịch bản địa trong thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thừa Thiên Huế; Đề án “Huế – Kinh đô Áo dài” gắn với phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo trong phát triển du lịch Huế; Chuyển đối số trong du lịch từ góc nhìn trải nghiệm của khách hàng – cơ hội của các doanh nghiệp và start-up; Vai trò nguồn nhân lực trong định hướng phát triển du lịch sáng tạo Thừa Thiên Huế; Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch sinh thái – du lịch trải nghiệm nông nghiệp – du lịch trải nghiệm văn hóa cộng đồng, làng nghề thủ công truyền thống. Tại phiên thuyết trình, ông Vũ Xuân Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần IGB giới thiệu giải pháp công nghệ ứng dụng phát triển du lịch theo hướng chuyển đổi số, trong khi ông Đỗ Sơn Dương, CEO Sống Platform giới thiệu mô hình không gian sáng tạo Sống Platform tại Huế. Tại phiên trao đổi, các đại biểu tại hội thảo đã tập trung thảo luận và đặt vấn đề về định hướng, tiềm năng, các giải pháp công nghệ giải quyết nhu cầu phát triển của lĩnh vực Du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Báo cáo viên trình bày tại hội thảo

Hội thảo, về cơ bản, là cơ hội để các sở, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp cùng thảo luận, đánh giá những tiềm năng, cơ hội đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, qua đó tìm kiếm các mô hình, giải pháp công nghệ mới, phù hợp với định hướng phát triển ngành du lịch, cũng như kêu gọi các nhà đầu tư, Trưởng làng Công nghệ, các startup đến cung cấp các giải pháp để giải quyết các nhu cầu đặt ra trong lĩnh vực du lịch./.

Kiểm tra lại

Công nhận 64 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023

  Tác giả: Ngày 20/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2725/QĐ-UBND …