Hội thảo khoa học quốc gia – Thái Y viện triều Nguyễn: Lịch sử và triển vọng phát triển

Trong những năm qua, tại Huế, các hội nghị, hội thảo, dự án nghiên cứu liên quan đến Thái Y viện triều Nguyễn (cơ quan nghiên cứu y thư, chuyên trách chăm sóc sức khỏe cho vua, hoàng gia) cũng như các hoạt động sưu tầm, biên dịch và triển khai ứng dụng nền y học cổ truyền xuất phát từ Thái Y viện triều Nguyễn đã thu được một số thành quả nhất định. Hầu hết các hoạt động trên thực hiện ở một khía cạnh cụ thể về lịch sử hoặc y tế mà chưa thực hiện một cách tổng thể mang tính đa ngành đa lĩnh vực.

Nhằm đánh giá một cách hệ thống, định hướng bảo tồn, kế thừa và phát triển giá trị di sản có nguồn gốc từ Thái Y viện dưới triều Nguyễn phục vụ phát triển du lịch, kinh tế – xã hội một cách hữu hiệu; được sự đồng ý của UBND tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với các Sở: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Du lịch, Văn hóa và Thể thao; Bệnh viện Trung ương Huế; Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế; Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế; các Hội thành viên: Đông y, Châm cứu, Khoa học Lịch sử tỉnh và các chuyên gia, nhà khoa học tổ chức Hội thảo cấp quốc gia với chủ đề “Thái Y viện triều Nguyễn: Lịch sử và triển vọng phát triển”.

Hội thảo gồm các hoạt động:

  • Trưng bày sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, sản phẩm truyền thống văn hoá Huế.

Thời gian: Từ 14h00 ngày 20/10/2023 đến 17h30 ngày 21/10/2023

Địa điểm: Trường Cao đẳng Du lịch Huế, 01 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Huế.

  • Tham quan các điểm di tích liên quan Thái Y viện

Thời gian: Từ 08h00 đến 10h30 ngày 21/10/2023

Địa điểm: Đại Nội Huế, Bình An đường, Tiên Y miếu

  • Hội thảo khoa học  “Thái Y viện triều Nguyễn: Lịch sử và triển vọng phát triển”.

Thời gian: Từ 13h30 đến 17h30 ngày 21/10/2023

Địa điểm: Trường Cao đẳng Du lịch Huế, 01 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Huế.

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 40 báo cáo tham luận từ các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành y học, sử học, văn hóa, kinh tế, du lịch trên toàn quốc tập trung vào hai nội dung: “Giá trị lịch sử của Thái Y viện triều Nguyễn” và “Thái Y Viện triều Nguyễn: Triển vọng phát triển”. Đây là nguồn tư liệu quý để phục vụ cho nghiên cứu, sưu tầm tư liệu để phục dựng lại di sản Thái Y Viện triều Nguyễn nhằm khôi phục những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của dân tộc, đưa vào quảng bá, khai thác và phát triển kinh tế – du lịch – dịch vụ ở Thừa Thiên Huế./.

Các hoạt động của Hội thảo Thái Y viện triều Nguyễn, Triển vọng và phát triển

Tóm tắt tham luận Hội thảo khoa học quốc gia Thái Y viện triều Nguyễn, lịch sử và triển vọng phát triển

Thông cáo báo chí Hội thảo khoa học quốc gia Thái Y viện triều Nguyễn, lịch sử và triển vọng phát triển

Danh sách các đơn vị tham gia trưng bày triển lãm tại Hội thảo

TRAILER HỘI THẢO “THÁI Y VIỆN TRIỀU NGUYỄN: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email