Kết quả

Kết quả họp Hội đồng xét chọn tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Tác giả:  Căn cứ Quy chế tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 và kết quả họp Hội đồng xét chọn tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và …

Chi tiết