Lĩnh vực khác

Nhu cầu thở sạch là quyền lợi cấp thiết

     Ngoài nhu cầu ăn sạch, uống sạch thì nhu cầu thở sạch đang là một trong những nhu cầu cấp thiết. Việc hít thở không khí sạch sẽ giúp cho sức khỏe của mỗi người, nhất là người bệnh, người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em được …

Chi tiết