Tôn vinh

Kết quả họp Hội đồng xét chọn tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Tác giả:  Căn cứ Quy chế tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 và kết quả họp Hội đồng xét chọn tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và …

Chi tiết

Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 – 2019: Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực

Dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Thường trực Liên hiệp hội, Chi bộ cơ quan; sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo cơ quan; với tinh thần chủ động, sáng tạo, tập thể đoàn viên Công đoàn Liên hiệp hội đã nêu cao ý thức …

Chi tiết