LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Có vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, trí thức khoa học và công nghệ người Thừa Thiên Huế ở trong nước và nước ngoài. Liên hiệp Hội đã phát triển lên 52 hội thành viên và 12 đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc gồm 1 viện, 9 trung tâm và 1 Câu lạc bộ với hơn 30.000 hội viên.
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Kết nối, chuyển giao, tư vấn, hỗ trợ, cập nhật và chia sẻ kiến thức, kỹ thuật công nghệ, sáng tạo khoa học nhiều lĩnh vực khoa học ứng dụng, khoa học cơ bản, khoa học sức khỏe, khoa học xã hội nhân văn đến mọi tầng lớp, ngành nghề ở các tỉnh, vùng sinh thái trong cả nước và khu vực.
Previous slide
Next slide
TIN MỚI
Hội thảo Khoa học Quốc gia
Thái Y viện triều Nguyễn: Lịch sử và triển vọng phát triển
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC​

Thành tựu đã đạt được

Đề tài tham gia
Hoạt động sáng tạo
0 +
Đề tài tham gia
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
0 +
Đề tài tham gia
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng
0 +
Khoa học
Tôn vinh trí thức KHCN
BẢN TIN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT​
BẢN TIN VIDEO

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH TỔ CHỨC CUỘC THI - HỘI THI