Các hội thành viên

PGS. TS. Hoàng Minh Lợi
Thông tin chung:

Chủ tịch: PGS. TS. Hoàng Minh Lợi

Ngày thành lập: 06/12/2006

Số hội viên: 155

Địa chỉ: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược Huế số 06 Ngô Quyền, TP Huế

Số điện thoại: 0794556788

Email: anhloister@gmail.com


Thông tin chung:

Chủ tịch:

Ngày thành lập:

Số hội viên:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:


Thông tin chung:

Chủ tịch:

Ngày thành lập:

Số hội viên:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email: