Tin mới

Hội thảo đánh giá thực trạng, tiềm năng và giải pháp kết nối các tổ chức nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ có hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Tác giả: Đặng Thanh Phú Ngày 24/5, Trường Đại học Kinh tế Huế phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức hội thảo “Đánh giá thực trạng, tiềm năng và giải pháp kết nối các tổ

Xem chi tiết