Đơn vị trực thuộc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

Tên viết tắt: CSRD Địa chỉ : 02/33 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế Giám đốc: Bà Phạm Thị Diệu My Điện thoại: 0234 3837714 Email: dieumy.csrd@gmail.com Website: csrd.vn Giới thiệu CSRD ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 2008 BỞI BÀ LÂM THỊ THU SỬU – CỰU GIÁM ĐỐC CSRD VÀ MỘT NHÓM …

Chi tiết