Đơn vị trực thuộc

Tên viết tắt: CORENARM
Địa chỉ: Lê Quý Đôn, tổ 6, Phú Hội, thành phố Huế.
Giám đốc: Ông Ngô Trí Dũng
Điện thoại: 0234 3686668
Email: corenarm@gmail.com
Tên viết tắt: CSRD
Địa chỉ: 02/33 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế
Giám đốc: Bà Phạm Thị Diệu My
Điện thoại: 0234 3837714
Email: dieumy.csrd@gmail.com
Tên viết tắt: CLB STT
Địa chỉ: 06 Phan Bội Châu, Tp Huế
Giám đốc: CN. Trần Minh Phong
Điện thoại: 0234 3845091
Email: tmphong@husta.org