Thông báo

Ban Tổ chức quyết định trao 69 giải tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, năm 2023

Tác giả:   Chiều ngày 25/4/2023, Ban Tổ chức đã tiến hành họp xét và thông qua kết quả do các hội đồng chấm thi đề nghị có 69 giải, gồm 01 giải Nhất, 07 giải Nhì, 14 giải Ba, 47 giải Khuyến khích. Đề tài đạt giải Nhất Cuộc …

Chi tiết

Thông báo Triển lãm và chấm thi Cuộc thi

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 02/02/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, năm 2023; Nhằm tạo cơ hội cho các em học sinh được giao lưu, học hỏi, được …

Chi tiết

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, năm 2023

Tác giả: Ngày 02/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, năm 2023. Theo đó, Cuộc thi sẽ do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Giáo dục và Đào …

Chi tiết

Hội đồng chuyên gia tư vấn góp ý các đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc lần thứ 18, năm 2022

Tác giả: Thực hiện Kế hoạch, Thể lệ và kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2022, Ban Tổ chức đã chọn ra 22 đề tài đạt từ giải Ba trở lên để giới thiệu tham gia Cuộc …

Chi tiết

68 đề tài xuất sắc được trao giải tại Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh lần thứ XV, năm 2022

Tác giả: Sáng ngày 25/5/2022, tại hội trường Nhà hát sông Hương, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2022 đã tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải cho 68 đề tài xuất sắc trong số …

Chi tiết

Ban Tổ chức quyết định công nhận kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2022

Tác giả:      Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), trong 02 ngày 16 …

Chi tiết

Lễ khai mạc Triển lãm và Chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2022

Tác giả: Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức định …

Chi tiết

Thông báo Triển lãm – Chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV năm 2022

Tác giả:      Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2022; Nhằm tạo cơ hội cho các em học sinh được giao …

Chi tiết