Khai thác thiết bị, đồ dùng dạy học tự tạo môn công nghệ ở trường trung học cơ sở

Vấn đề khai thác, sử dung thiết bị thí nghiệm và đồ dùng dạy học có hiệu quả vẫn luôn là vấn đề khó khăn của giáo viên, nhất là đối với môn công nghệ. Vì vậy, việc nghiên cứu, khai thác thiết bị, đồ dùng dạy học tự tạo hỗ trợ tổ chức dạy học nhóm ở trường trung học cơ sở là vấn đề rất cần thiết. Trước thực tế đó, TS. Nguyễn Viết Thanh Minh và ThS. Trương Thị Diệu Hoa, trường Cao Đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, khai thác thiết bị , đồ dùng dạy học tự tạo môn công nghệ nhằm hỗ trợ tổ chức dạy học nhóm ở trường trung học cơ sở”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh GS.TS. Trần Hữu Dàng trao giải Nhì cho TS. Nguyễn Viết Thanh Minh

Các nội dung chính của đề tài gồm: Điều tra thực trạng của việc sử dung các thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học tự tạo môn công nghệ ở các trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghiên cứu lý luận, phân tích chương trình môn công nghệ và phương pháp dạy học nhóm ở trường trung học cơ sở; Nghiên cứu tự tạo các thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học môn công nghệ ở trường trung học cơ sở; Vận dụng các thiết bị tự tạo vào dạy học nhóm một số bài cụ thể nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức trong dạy học môn công nghệ. Thực nghiệm sư phạm để có đánh giá chính xác về vấn đề nghiên cứu trong dạy học nói chung và dạy học môn công nghệ ở trường trung học cơ sở.

Kết quả của đề tài đã đề xuất được quy trình khai thác, sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng tự tạo trong dạy học nhóm. Đây là một đóng góp mới trong lý luận dạy học. Đề tài cũng đã chế tạo 15 thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học, góp phần tạo hứng thú, say mê, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong quá học môn công nghệ, giúp mang lại hiệu quả cao trong dạy học. Các thiết bị dạy học tự tạo do đề tài tạo ra mang tính sáng tạo trong sử dụng vật liệu, cách chế tạo, phương pháp sử dụng thiết bị trong dạy học. Đây là những thiết bị hoàn toàn mới, chưa có trong danh mục thiết bị của các trường phổ thông hiện nay. Hầu hết các thiết bị tự tạo được đề tài đề xuất là những thiết bị đơn giản, gon nhẹ, dễ chế tạo, dễ sử dụng, đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ, cho kết quả chính xác.

Kết quả của đề tài là tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên đang giảng dạy bộ môn công nghệ ở các trường trung học cơ sở trên cả nước. Đồng thời, học sinh, sinh viên cũng có thể tham khảo, sử dụng, khai thác, tự chế tạo các thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học để phát triển tư duy, rèn luyện năng lực, nhất là năng lực thực hành và các hoạt động thực tiễn, trải nghiệm, sáng tạo. Các cơ sở giáo dục như: Các trường cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm, phổ thông cơ sở, trung tâm giáo dục thương xuyên, các trường chuyên nghiệp, dạy nghề, công ty thiết bị trường học trong cả nước có thể áp dụng kết quả của đề tài này.

Trần Giải

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email