Tư vấn giải pháp chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày 11/12/2017, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội thảo Tư vấn giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Hội thảo có sự tham gia của GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý; đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh; ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, huyện, xã của tỉnh và đại diện các hội thành viên, đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội tỉnh.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Hội thảo đã tập trung vào những nội dung: đánh giá kết quả thực hiện chương trình xay dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2016 và những khó khăn, hạn chế trong thực hiện mục tiêu của chương trình; đánh giá tổng quan thực trạng và nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế; thảo luận đề xuất giải pháp và cơ chế chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoan từ nay đến 2020.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 23/104 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 21,2%. Trong đó có nhiều xã đã phấn đấu về đích sớm với tinh thần chủ động, không trông chờ ỷ lại, đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo trong vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, huy động nguồn lực từ người dân, xã hội đóng góp xây dựng nông thôn mới, trong đó có yếu tố khoa học và công nghệ. Nhiều mô hình phát triển sản xuất mới mang lại năng suất, hiệu quả cao, từng bước góp phần nâng cao mức thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường ở nông thôn…Tuy nhiên, tình trạng chậm tiến độ hoàn thành một số tiêu chí để đạt chuẩn theo kế hoạch ở nhiều xã, môt số tiêu chí dễ mất chuẩn như tiêu chí thứ 10 về thu nhập, tiêu chí 11 về số hộ nghèo, tiêu chí thứ 17 về môi trường….

Vấn đề được đặt ra cho xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, đó là: Tiếp tục giữ vững và nâng chất lượng đối với 20 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015; phấn đấu có thêm 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là 61 xã, đạt tỷ lệ 59%; phấn đấu 02 huyện Quảng Điền và Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân/xã đạt: 16,5 tiêu chí vào cuối năm 2020; các xã còn lại phấn đấu đạt từ 10 tiêu chí trở lên;

Trong thời gian qua, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và sáng tạo kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã trực tiếp cải thiện năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường góp phần nâng cao đời sống nông dân, xây dựng nông thôn mới. Cần phát huy vai trò, tiềm lực của khoa học và công nghệ cùng kết hợp các nguồn lực khác của xã hội với quyết tâm hành động cao độ của chủ thể xây dựng nông thôn mới và cả hệ thống chính trị mới hy vọng thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là: phấn đấu đến năm 2020 có thêm 42 xã và 2 huyện đạt chuẩn.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao về sự tham gia của Liên hiệp hội tỉnh trong việc xây dựng tổ chức, tập hợp đội ngũ trí thức tham gia xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và đặc biệt là sự nỗ lực cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Liên hiệp hội cần phát huy vai trò, tập trung giải quyết các vần đề của địa phương trong xây dựng nông thôn mới, đó là: đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học và công nghệ góp phần giải quyết vấn đề sản xuất của người dân và môi trường nông thôn.

GS.TS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Từ báo cáo tham luận và ý kiến của các đại biểu, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổng hợp và xây dựng dự thảo “Bản khuyến nghị những phải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2020”, tiếp tục thảo luận và hoàn thiện bản khuyến nghị gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hồ Thành

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email