Giao ban Khoa học và Công nghệ vùng Bắc Trung bộ lần thứ XI

Sáng ngày 15/8/2014, tại khách sạn Centuri, thành phố Huế, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Bắc Trung bộ lần thứ XI gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nhằm đánh giá kết quả thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2012-2014 và định hướng hoạt động KH&CN vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2014-2016; tăng cường hoạt động liên kết, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong vùng.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Bộ Lĩnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; ông Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phan Ngọc Thọ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện các đơn vị Khoa học Công nghệ thuộc Bộ; lãnh đạo các tỉnh, lãnh đạo các Sở KH&CN, các doanh nghiệp trong vùng; các nhà khoa học thuộc các viện, các trường.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại Hội nghị, vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương báo cáo tình hình hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2012 – 2014 của các tỉnh vùng Bắc Trung bộ. Về tiềm lực đã có bước phát triển mạnh về nguồn nhân lực đạt tỷ lệ 10 cán bộ KH&CN/ vạn dân, công tác tài chính được chú trọng đầu tư và tăng bình quân từ 8 – 14%/năm, việc phân bổ vốn đảm bảo 60-65% cho nghiên cứu ứng dụng và triển khai sản xuất thử nghiệm, điều tra cơ bản, khoa học công nghệ và khoa học xã hội, nhân văn, khoa học quản lý. Về hoạt động KH&CN: Cấp quóc gia có 18 nhiệm vụ KH&CN được thực hiện thuộc các chương trình Nông thôn miền núi, cấp tỉnh có 463 nhiệm cụ được thực hiện. Hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật có 54 sáng kiến, cải tiến được ứng dụng vào thực tiễn, 7 giải pháp đạt giải khi tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và khu vực, 16 giải pháp kỹ thuật được đăng ký bảo hộ. Hoạt động KH&CN cấp huyện với 57/57 huyện thị của 6 tỉnh đã thực hiện các hoạt động KH&CN cấp huyện ….

Toàn cảnh Hội nghị

Định hướng chỉ đạo của bộ là tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về phát triển KH&CN. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN; thể chế hóa các quy định về đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo hướng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN.

Đinh Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email