Gặp mặt cộng tác viên Bản tin Khoa học & Kỹ thuật và Trang Thông tin Điện tử

Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Hội nghị gặp mặt cộng tác viên Bản tin Khoa học & Kỹ thuật và Trang Thông tin Điện tử Tổng hợp. Tham dự Hội nghị có Thường trực Liên hiệp hội và đông dảo cộng tác viên.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Được sự quan tâm của lãnh đạo Liên hiệp hội, sự nỗ lực của Ban biên tập, sự cộng tác nhiệt tình của cộng tác viên, trong năm 2017, Bản tin Khoa học & Kỹ thuật và Trang thông tin Điện tử đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Những thông tin, bài viết phản ánh các hoạt động của hệ thống Liên hiệp hội, những tiến bộ khoa học công nghệ, những mô hình tốt thường xuyên được đăng tải, giúp cho người đọc có được những thông tin bổ ích. Những thông tin, bài viết về Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, các mô hình sản xuất áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, bài viết phổ biến kiến thức cần thiết trên các lĩnh vực sản xuất và đời sống cho nhân dân… đã làm cho Bản tin và Trang Thông tin Điện tử của Liên hiệp hội thêm phong phú, đa dạng các nội dung và hình thức thể hiện.

Trong năm 2018, Ban biên tập Bản tin Khoa học và Kỹ thuật và Trang Thông tin Điện tử thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong hệ thống Liên hiệp hội trong việc đưa kiến thức khoa học kỹ thuật đến với nhân dân, thực hiện kết nối thường xuyên với các trang thông tin điện tử của các hội thành viên, các trung tâm trực thuộc, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là phát huy vai trò của các cộng tác viên…

Đinh Chung

Kiểm tra lại

Hỗ trợ cộng đồng A Lưới xây dựng và vận hành 10 mô hình sinh kế về nuôi trồng thủy sản

Tác giả: Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực của phụ nữ trong …