Kiện toàn Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ

Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-LHH ngày 15 tháng 01 năm 2018 về việc kiện toàn Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ Thừa Thiên Huế. Theo đó, Ban Chủ nhiệm sau khi được kiện toàn gồm 09 thành viên, trong đó gồm 01 chủ nhiệm, 03 phó chủ nhiệm và 05 ủy viên.

ThS. Trần Giải – Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội KHoa học và Kỹ thuật tặng hoa chúc mừng

Trước đó, thường trực Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã có tờ trình đề xuất Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh về việc kiện toàn Câu lạc bộ với lý do có 02 thành viên xin rút khỏi Ban Chủ nhiệm do chuyển đơn vị công tác, đồng thời đề xuất bổ sung thêm 4 thành viên gồm: PGS. TS. Hoàng Anh Tiến, Phó Trưởng khoa nội Tim mạch, Trường Đại học Y dược; ThS. Nguyễn Thiều Dạ Hương, giảng viên khoa Giáo dục mầm non, trường Đại học Sư phạm Huế; ThS.KTS. Nguyễn Quang Huy, giảng viên khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, Phan Thị Như Phương, phòng Kế hoạch thẩm định Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau khi có Quyết định kiện toàn, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã triển khai họp và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên. Tin tưởng rằng với Ban Chủ nhiệm mới sẽ đưa Câu lạc bộ sáng tạo trẻ ngày càng trưởng thành và luôn thực hiện đúng phương châm, hoàn thành tốt nhiệm vụ Câu lạc bộ đề ra.

Da Hương

Kiểm tra lại

Ban Tổ chức thông kết quả chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVII, năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 387/KH-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về …