Công bố nhãn hiệu tập thể mật ong ruồi Nam Đông

Chiều 2/2, huyện Nam Đông đã tổ chức công bố thương hiệu Mật ong Ruồi Nam Đông. Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả nghề nuôi ong và giới thiệu sản vật của vùng đất Nam Đông. Nhằm bảo hộ đặc sản của địa phương, tránh sự lạm dụng và giả mạo sản phẩm, được sự hổ trợ của các cơ quan chuyện môn, sản phẩm Mật ong ruồi Nam Đông đã được công nhận thương hiệu. Trên cơ sở đó, Hội Nông dân huyện đã xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ thương hiệu. Trong đó, Hội nông dân huyện được đứng tên chủ nhãn hiệu tập thể.

Ra mắt nhãn hiệu mật ong ruồi Nam Đông

Huyện Nam Đông là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển nghề nuôi ong, có gần 7.000 ha rừng tự nhiên và diện tích lớn các loại cây ăn trái, cây hoa màu khác là điều kiện tốt để phát triển đàn ong, trong đó có giống ong nội – ong ruồi.

Ông Bùi Quang Tý, Chi hội trưởng Hội nuôi ong Nam Đông, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Năm 2015, từ nguồn vốn chương trình nông thôn mới, mô hình nuôi ong ruồi được thí điểm với 4 hộ, với 40 đàn ong, sản lượng thu hoạch 500kg mật, giá trị khoảng 120 triệu đồng. Từ bước đầu thành công, năm 2017, huyện tiếp tục chỉ đạo nhân rộng lên 8 hộ nuôi, với 80 đàn ong và sản lượng đạt khoảng 800kg mật.

Tại buổi lễ, UBND huyện chỉ đạo Hội Nông dân tiếp tục nghiên cứu để bổ sung sửa đổi quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể để quảng bá và nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm đặc sản mật ong ruồi Nam Đông góp phần tăng thu nhận, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Hồ Thành

Kiểm tra lại

Mô hình thuỷ sản bền vững gắn liền với quản trị tài nguyên nước – Bài học kinh nghiệm từ Cần Thơ cho cộng đồng A Lưới (TT-Huế)

Tác giả: Nước là tài nguyên thiên nhiên quý giá, là đầu vào quan trọng …