Vai trò của phụ nữ trong các hoạt động Quản lý rủi ro thiên tai

Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiến hành thực hiện 10 cuộc thảo luận nhóm tại các xã thuộc khu vực đầm phá của xã Quảng Lợi, xã Hải Dương, xã Lộc Vĩnh (tỉnh Thừa Thiên Huế) và khu vực đô thị thành phố Huế nhằm thu thập các thông tin liên quan đến vai trò của phụ nữ trong các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai (DRM), thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) và các rào cản cũng như cầu nối đối với việc ra quyết định các chính sách về DRM.

Họ mạnh dạn và chủ động trong các vấn đề mà hoạt động đưa ra

Các cuộc thảo luận nhóm được tiến hành tại các địa phương, với sự thúc đẩy của chuyên gia Nguyễn Thị Phúc Hòa – người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Thiên tai tác động đến tất cả mọi người, ảnh hưởng tới phụ nữ và nam giới là hoàn toàn khác nhau. Phụ nữ là những người thường bị thiệt hại nặng nề hơn do thiên tai, nhưng phụ nữ cũng chính là đối tượng nắm giữ các giải pháp, kiến thức và kinh nghiệm về giảm thiểu rủi ro do thiên tai. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, phụ nữ đóng vai trò chính trong các hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, tuy nhiên vai trò của họ vẫn chưa thực sự được ghi nhận. Quá trình tham gia, tham vấn và ra quyết định ở gia đình và xã hội vẫn rất hạn chế sự tham gia cũng như khả năng đóng góp của phụ nữ. Kết quả cho thấy rằng các hoạt động quản lý thiên tai ở cộng đồng sẽ hiệu quả hơn, những thiệt hại về kinh tế cũng được giảm thiểu khi có sự tham gia của phụ nữ. Dựa trên các kết quả này, dự án sẽ có nhiều hoạt động triển khai tích cực, tăng cường sự tham gia của nữ giới thông qua việc phối hợp với hoạt động với các tổ chức chuyên môn như là hội phụ nữ các cấp nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.

Hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở khu vực ven biển, đầm phá và đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế” phối hợp thực hiện giữa CSRD, trường Đại học Postdam (Đức) và trường đại học Amsterdam (Hà Lan).

Thanh Tâm

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email