VNPT Thừa Thiên Huế nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn là động lực để phát triển

VNPT Thừa Thiên Huế là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, ngoài nhiệm vụ quản lý phát triển mạng lưới và kinh doanh các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin (CNTT), VNPT Thừa Thiên Huế đảm nhận nhiệm vụ rất quan trọng đó là chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin liên lạc và chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Huế; đảm bảo trong mọi tình huống khẩn cấp, phục vụ an toàn cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp, phục vụ an ninh, quốc phòng và phòng chống thiên tai.

Hạ tầng Viễn thông – CNTT đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển Kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đặc biệt là hoạt động quản lý nhà nước. Việc ứng dụng và phát triển CNTT ở nước ta sẽ góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Là một đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông – CNTT chủ đạo trên địa bàn tỉnh, VNPT Thừa Thiên Huế đã xác định vai trò trách nhiệm xây dựng hạ tầng Viễn thông – CNTT theo hướng hiện đại sẽ giúp cho doanh nghiệp và tỉnh có điều kiện phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. VNPT Thừa Thiên Huế xác định Viễn thông – CNTT là một ngành công nghệ cao, có những thay đổi nhanh chóng nên để xây dựng được hạ tầng Viễn thông – CNTT theo hướng hiện đại và đáp ứng được yêu cầu xã hội thì phải quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực, không ngừng đào tạo, phổ cập kiến thức mới cho đội ngũ CBCNV, tổ chức nghiên cứu công nghệ mới. Với những đóng góp của đơn vị, trong những năm qua tỉnh Thừa Thiên Huế luôn đạt chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT-TT Việt Nam trong top 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc.

Đi cùng chiến lược hiện đại hoá mạng lưới của toàn Tập đoàn, hạ tầng mạng Viễn thông – CNTT của VNPT Thừa Thiên Huế đã được phát triển, mở rộng cả về qui mô và chất lượng, áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến, mới nhất trên thế giới trong lĩnh vực Viễn thông – CNTT. Trong đó, mạng MAN-E đóng vai trò mạng truyền tải đa dịch vụ tốc độ cao, là mạng lõi quan trọng trong định hướng chuyển đổi công nghệ của Tập đoàn nói chung và của VNPT Thừa Thiên Huế nói riêng. Hiện nay, 100% lưu lượng Internet tốc độ cao và IPTV hiện đang được định tuyến qua Mạng MAN-E, toàn bộ băng thông kết nối đạt 10Gb/s. Với năng lực hạ tầng mạnh, đồng bộ và hiện đại như vậy, VNPT đảm bảo nâng cao chất lượng của các dịch vụ chiến lược như Internet tốc độ cao, IPTV (MyTV), đảm bảo kết nối quang tốc độ cao cho mạng di động 3G của Vinaphone, khẳng định năng lực vượt trội chất lượng bền vững của VNPT Thừa Thiên Huế.

Xác định công tác sáng kiến, sáng tạo khoa học công nghệ là một công tác hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để góp phần nâng cao hiệu quả của điều hành quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy đơn vị hết sức chú trọng trong việc tổ chức các hoạt động này.

Trọng những năm qua, đơn vị đã huy động nhiều nguồn lực, thực thi nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đổi mới toàn diện hoạt động KHCN, phát huy sáng kiến, sáng tạo và đưa hoạt động này trở thành một phong trào rộng lớn, có sức lan tỏa lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là sự phân cấp và phân quyền mạnh mẽ trong hoạt động sáng kiến, từng bước gắn sáng kiến vào hoạt động thi đua, tăng cường những biện pháp hiệu quả để khuyến khích người lao động sáng tạo đã tạo nên sự thay đổi bước đầu về nhận thức của toàn thể cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh đó, sức ép cạnh tranh đã trở thành động lực để từng tập thể, cá nhân làm việc những vị trí công tác khác nhau nỗ lực sáng tạo trong công việc. Sức sáng tạo đó được thể hiện đậm nét ở 2 mặt đó là: Sáng tạo trong công tác quản lý điều hành và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học công nghệ cải tiến kỹ thuật và tìm ra giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. VNPT Thừa Thiên Huế đã kịp thời động viên, khen thưởng, khuyến khích các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tạo sáng kiến của toàn đơn vị, được Tập đoàn công nhận là đơn vị xuất sắc trong hoạt động sáng kiến và hoạt động ứng dụng VT- CNTT phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trong toàn Tập đoàn.

Qua 7 năm triển khai các phong trào sáng tạo, sáng kiến đã có gần 900 giải pháp sáng kiến cấp cơ sở, hơn 20 sáng kiến và đề tài cấp Tập đoàn. Hàng trăm giải pháp sáng kiến sáng tạo đã được ứng dụng thành công vào thực tiễn và đã mang lại hiệu quả cao ở đơn vị. Riêng năm 2014, đơn vị đã triển khai 5 đề tài KHCN cấp cơ sở, đóng góp hơn 70 sáng kiến, giải pháp sáng tạo, tiêu biểu như các đề tài: Tối ưu hệ thống nguồn phụ trợ mạng viễn thông của VNPT Thừa Thiên Huế, Quy hoạch truyền dẫn SDH trên toàn mạng viễn thông Thừa Thiên Huế… đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

VNPT Thừa Thiên Huế tích cực tham gia các hoạt động sáng tạo của tỉnh, như: Hội thi sáng tạo Kỹ thuật, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ, đặc biệt tại Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ VII, năm 2014, đơn vị đã có 2 công trình dự thi và đều đạt được thành tích cao, cụ thể: Giải nhất với đề tài “Tối ưu lưu lượng IP của Viễn thông Thừa Thiên Huế”; Giải nhì với đề tài “Xây dựng hệ thống quản trị nội dung (CMS) cho các tòa soạn báo điện tử và ứng dụng triển khai Website Netcodo”.

Các giải pháp sáng kiến, sáng tạo, các đề tài nghiên cứu khoa học này đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, công tác chăm sóc khách hàng cũng như góp phần tiết giảm chi phí cho đơn vị. Lợi ích thu được từ hoạt động sáng tạo và phong trào sáng kiến đã đem lại nhiều tỷ đồng cho đơn vị. Đội ngũ CBCNV thông qua việc tham gia các phong trào này cũng đã nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt các công nghệ mới đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo đã góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng năm VNPT Thừa Thiên Huế đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn giao, duy trì tốt nhịp độ tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước.

 

TS. DƯƠNG TUẤN ANH

Giám đốc VNPT Thừa Thiên Huế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email