Uncategorized

Chế tạo xe lăn đa năng

Là một nhà giáo đang công tác tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, ThS. Hồ Văn Riều cùng với các đồng nghiệp gồm: TS. Nguyễn Hữu Chúc, Nguyễn Văn Anh, Lê Văn Hóa luôn trăn trở về những khó

Xem chi tiết