Vấn đề Giới trong việc triển khai các hoạt động dự án đang là ưu tiên lớn đối với các tổ chức NGOs hiện nay

Bình đẳng Giới đặt ra nhiều vấn đề trong triển khai hoạt động dự án

Với nhu cầu đó ngày 19-20/08 tại khách sạn xanh, thành phố Huế Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) – thành viên của Liên minh Đất rừng FORLAND đã tổ chức khóa tập huấn 02 ngày dành cho 30 thành viên của các tổ chức liên quan ở Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Nội.

Khóa tập huấn “Phân tích Giới trong phát triển cộng đồng và nghiên cứu vận động chính sách” với nội dung tập trung phân tích sâu khái niệm Giới và giới tính, bình đẳng Giới, lồng ghép Giới,… Bên cạnh làm rõ các khái niệm 2 giảng viên là bà Lâm Thị Thu Sửu (CSRD) và ông Đặng Ngọc Quang (chuyên gia nghiên cứu) là những người có nhiều năm nghiên cứu và hoạt động liên quan cũng đã giới thiệu rất nhiều các công cụ phân tích, đánh giá, kiểm soát… nguồn lực liên quan đến Giới. Thông qua những câu chuyện liên quan đến Giới 2 giảng viên đã đưa ra bài tập liên quan đến vận động chính sách, kêu gọi nguồn tài trợ đối với dự án cho các học viên. Nhiều vấn đề được cung cấp và giải quyết theo đó là những trò chơi cộng đồng giúp các học viên kết nối và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Thanh Tâm (CSRD)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email