Trung tâm nghiên cứu và phát triển xã hội: Hỗ trợ 488 suất quà cho người lao động thu gom phế liệu

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) với sự tài trợ của Liên minh toàn cầu về các biện pháp thay thế đốt rác (GAIA) và Liên minh Không rác Việt Nam (VZWA) đã trao 488 suất quà cho người lao động làm nghề thu gom phế liệu sinh sống trên địa bàn thành phố Huế.

Mỗi suất quà hỗ trợ bao gồm gạo, găng tay, khẩu trang và kẹp gắp rác thải.

Hoạt động diễn ra từ tháng 6-7/2020 tại 20/27 phường của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối tượng hỗ trợ mà hoạt động hướng đến là người lao động thu mua, thu gom, nhặt và đại lý thu gom, thu mua ve chai, phế liệu đang sinh sống và làm việc tại thành phố Huế.

Trao quà cho người lao động tại phường Trường An, thành phố Huế.

Người lao động nhận quà hỗ trợ tại phường An Hòa, thành phố Huế.

Mục đích của hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần chung tay trong phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là trong tình hình dịch COVID – 19 vẫn đang diễn ra. Các suất hỗ trợ bao gồm gạo, găng tay lao động, khẩu trang và kẹp gắp rác thải phục vụ cho hoạt động thu gom phế liệu của người lao động.

144 suất quà được trao cho người lao động tại phường Hương Sơ, thành phố Huế.

THANH TÂM

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email