Thủy sản nước lợ bị dịch bệnh

Vụ nuôi trồng thủy sản nước lợ năm nay, huyện Quảng Điền đưa vào thả nuôi gần 634 ha diện tích với hình thức nuôi xen ghép. Do thời tiết nắng nóng kéo dài nên từ đầu vụ đến nay, toàn huyện có 7,8 ha thủy sản nước lợ bị dịch bệnh đốm trắng và bệnh môi trường nước.

Dịch bệnh tập trung chủ yếu ở các địa phương như: Quảng Phước 4 ha; Quảng Ngạn 2,5 ha và thị trấn Sịa 1,3 ha. Dịch bệnh đã gây những khó khăn cho bà con ngư dân trong quá trình chăm sóc các đối tượng tôm, cá, cua. Trước tình hình trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền đã phối hợp với các xã, thị trấn và trạm thú y tiến hành triển khai các biện pháp xử lý. Đối với những ao hồ nuôi xen ghép đã tiến hành xử lý clorin với liều lượng 10ppm và 30ppm đối với những ao hồ nuôi chuyên tôm sú, chỉ đạo bà con ngư dân tăng cường sục khí để tăng lượng ôxi nhằm giúp các đối tượng nuôi phát triển tốt, đồng thời tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, phòng bệnh cho các đối tượng thủy sản nước lợ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh xảy ra.

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email