Thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và bàn giao chuyển nguyên trạng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày 28/3/2014 để quản lý, tổ chức xây dựng thành Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo nhân lực với nhiệm vụ triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong giai đoạn tới.

Là trường trọng điểm quốc gia, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội không ngừng phấn đấu đạt chất lượng cao trong đào tạo, khoa học-công nghệ và phục vụ xã hội, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam văn minh, giàu, đẹp.

Trường Đại học Nông nghiệp có 14 Khoa, trong đó có: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; Công nghệ thông tin; Công nghệ thực phẩm; Kinh tế và Phát triển nông thôn; Nông học… Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các trình độ khác; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyển giao công nghệ và phục vụ xã hội.

Theo Chinhphu.vn

ĐINH VĂN CHUNG

Kiểm tra lại

Công nhận 64 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023

  Tác giả: Ngày 20/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2725/QĐ-UBND …