Huyện Quảng Điền đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

Trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí thứ 17 là tiêu chí về môi trường, đang gây rất nhiều khó khăn cho huyện Quảng Điền để cán địch huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Để giải bài toán khó này huyện Quảng Điền đã, đang và sẽ tập trung mọi nguồn lực để vượt qua khó khăn.

Có thể nói đây là một tiêu chí khó với nhiều chỉ tiêu cần thực hiện để đạt theo yêu cầu đề ra khi mà vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Trong đó, vấn đề đáng quan tâm hiện nay đó là ô nhiễm môi trường do nước thải từ sinh hoạt, chăn nuôi gia súc gia cầm và hoạt động sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm môi trường không khí từ các làng nghề thủ công, thói quen đốt rác, chất thải rắn không được thu gom và xử lý hợp vệ sinh, việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật, nuôi trồng thuỷ sản không đúng qui định… Để phong trào xây dựng nông thôn mới thành công, trong đó có tiêu chí về môi trường được đảm bảo thì cần phải đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Thời gian qua, huyện Quảng Điền đã tập trung một số giải pháp như tiến hành thu gom, xử lý rác thải, tái sử dụng chất thải trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện các mô hình khuyến nông, chuyển giao cho nông dân kỹ thuật và áp dụng những mô hình canh tác mới thân thiện với môi sinh, môi trường như mô hình trồng rau an toàn, trồng trọt theo tiêu chí GAP, chăn nuôi gia súc gia cầm theo ngưỡng an toàn sinh học, sử dụng hầm khí biogas trong chăn nuôi. Đặc biệt huyện Quảng Điền đã đầu tư kinh phí 19 tỷ đồng xây dựng bãi chứa và xử lý rác với diện tích 2,5 ha tại vùng rú cát xã Quảng Lợi, xa khu dân cư, không ảnh hưởng đến môi trường. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của bãi chứa và xử lý rác, huyện Quảng Điền cũng đã đầu tư 500 triệu đồng xây dựng các bãi chứa rác tạm ở các xã thị trấn để trung chuyển lên bãi rác tập trung. Bên cạnh đó ở mỗi địa bàn thôn xóm, người dân đã thành lập tổ tư quản thu gom xử lý rác thải theo quy định để bảo vệ môi trường cuộc sống. Một vấn đề mà huyện Quảng Điền đặc biệt quan tâm là rác thải do chăn nuôi gia súc gia cầm. Lượng phân chuồng thải ra đã gây ô nhiễm môi trường sống của người dân. Để bảo vệ môi trường, thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới, các cấp các ngành trên địa bàn huyện đã quan tâm thực hiện nhiều biện pháp như hỗ trợ người dân sử dụng hầm khí biogas, đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Cùng với việc đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ khuyến khích người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã tổ chức hàng chục lớp tuận huấn, buổi nói chuyện về hậu quả sự ô nhiêm môi trường tác hại đến cuộc sống, làm biến đổi khi hậu, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường… Chị Nguyễn Thị Hường ở thôn Mai Dương xã Quảng Phước cho hay “Do địa hình của thôn Mai Dương chúng tôi đất hẹp người đông, lượng phần chuồng, rác thải sinh hoạt ngày càng nhiều đã gây nên ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đi đâu ở đâu cùng nghe mùi hôi. Từ khi thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới, người dân trong thôn đã thành lập tổ tự quản thu gom xử lý rác thải, mỗi gia đình đều có thùng đựng ráccó hệ thống xử lý nước thải gia súc nên đã cải thiện được môi trường”

Hiện nay huyện Quảng Điền có số lượng chăn nuôi gia súc, nhất là lợn khá lớn, người dân chăn nuôi theo kiểu truyền thống, chưa có hệ thống xử lý phân, nước thải của gia súc nên đã gây nên ô nhiểm môi trường. Trước tình trạng đó, nhiều người dân ở thôn Thủ Lễ kiến nghị với chính quyền cấm không cho chăn nuôi gia súc ở khu vực dân cư. Nhưng xác định chăn nuôi là một trong những thế mạnh phát triển kinh tế của địa phương, ngành chức năng đã tham mưu UBND huyện triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi như tăng cường hỗ trợ kinh phí xây dựng hâm khí biogas. Hiện nay tại Quảng Phước với 600 hộ chăn nuôi gia súc đã có 250 hộ sử dụng hầm khí biogas. Ông Nguyễn Ngọc Tiến – Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện cho biết “ Giải pháp cấp bách nhất hiện nay của huyện trong xây dựng nông thôn mới là tiêu chí số 17 về môi trường nông thôn. Thực trạng của huyện Quảng Điền hiện nay là người dân chăn nuôi gia súc, gia cầm khá nhiều, trong khi đó phân chuồng, nước thải từ gia súc chưa được xử lý thải ra tự do ngoài môi trường gây nên ô nhiểm. Phòng đã tham mưu UBND đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường như tăng cường sử dụng hầm khí biogas, và triển khai thực hiện chăn nuôi đêm lót sinh học…

Để giảm thiểu tình trạng ô nhiểm môi trường, thúc đẩy thành công công cuộc xây dựng nông thôn mới vào năm 2015. UBND huyện đã có những giải pháp cho những năm tiếp theo như tiến hành quy hoạch mạng lưới thu gom chất thải rắn nông thôn; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn; xây dựng quy chế hoạt động thu gom và xử lý rác thải cho các điểm ô nhiễm môi trường bức xúc tại khu vực nông thôn như chợ, làng nghề, lò giết mổ gia súc, gia cầm. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, huyện sẽ tiến hành tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho người dân về các biện pháp xử lý bảo quản và sử dụng các loại hóa chất nói chung thuốc bảo vệ thực vật nói riêng, đẩy mạnh việc sử dụng chế phẩm sinh học EM vào sản xuất nông – ngư nghiệp, mở rộng các mô hình sản xuất lúa theo phương pháp IPM; mở rộng mô hình trồng rau an toàn theo hướng Vietgap…để môi trường trên địa của huyện được đảm bảo, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội một cách hài hòa, bền vững.

011. Chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ở xã Quảng Phước.

012. Mô hình chăn nuôi sử dụng hâm khí bioga đã cải thiện môi trường cho người dân.

Công Cường.

 

ĐINH VĂN CHUNG

 

Kiểm tra lại

Triển lãm ra mắt dự án “Tranh khắc gỗ đất nước Việt Nam trên Cửu đỉnh Triều Nguyễn”

Tác giả: Sáng ngày 19/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, đã khai mạc triển …