Phong Điền: hơn 49 tỷ đồng đầu tư phát triển đàn bò chất lượng cao giai đoạn 2014 – 2016

Nhằm phát huy tiềm năng về đất đai để phát triển chăn nuôi gia súc, đồng thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng sản phẩm có chất lượng cao, huyện Phong Điền vừa phê duyệt dự án phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn huyện giai đoạn 2014 – 2016 với tổng nguồn vốn hơn 49 tỷ đồng.

Theo đó, nguồn vốn thực hiện dự án bằng vốn vay ngân hàng, vốn ngân sách địa phương và của các hộ gia đình. Trong đó, gần 29 tỷ đồng vốn vay ngân hàng thương mại, 5,4 tỷ đồng nguồn hỗ trợ của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, hơn 1,2 tỷ đồng nguồn ngân sách huyện và hơn 13 tỷ đồng nguồn vốn nhân dân đóng góp. Dự án triển khai tại 11 xã, thị trấn gồm: Phong Sơn, Phong Thu, Phong Hoà, Phong Hiền, Phong An, Phong Xuân, Phong Mỹ, Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc và Thị trấn Phong Điền.

Các hợp phần của dự án là nhập mới 1.800 con bò cái lai để thay thế và tăng đàn; phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo để tạo ra đàn bò lai có năng suất cao, từng bước nâng cao tầm vóc đàn bò thịt; quy hoạch phát triển diện tích trồng cỏ, trồng mới 37 ha cỏ.

Dự án thực hiện nhằm tăng số lượng, chất lượng đàn bò, nhất là cải tạo và từng bước nâng cao tầm vóc đàn bò vàng địa phương; thúc đẩy việc chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá; xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản tại các hộ gia đình và trang trại với phương thức nuôi nhốt kết hợp với chăn thả, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi.

ĐINH VĂN CHUNG

Kiểm tra lại

Khai mạc chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2023”

Tác giả: Sáng ngày 11/11, tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra …