Nói chuyện với nông dân về biến đổi khí hậu

 

Ngày 7/6, tại nhà cộng đồng của 8 thôn thuộc của xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Ban quản lý dự án “Xây dựng năng lực cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ người dân sử dụng năng lượng tái tạo, cải thiện sinh kế” (FLC12-02) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nói chuyện với nông dân về biến đổi khí hậu.

Tại buổi nói chuyện, bà con nông dân được nghe tổng quan về biến đổi khí hậu, các biểu hiện của biến đổi khí hậu, các tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, cách ứng phó với những tác động bất thường của biến đổi khí hậu. Qua những buổi nói chuyện này giúp mỗi người dân nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Đây là nguy cơ, thách thức lớn nhất mà loài người phải đối diện trong quá trình phát triển, đang diễn ra trên toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến mọi người, mọi nhà. Do vậy, mỗi người cần có những hành động thiết thức để thích ứng và góp phần làm giảm nhẹ những tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống.

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email