Danh sách ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, Cơ quan công tác

1

PGS.TS. Đỗ Bang 1950 Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế

2

ThS. Nguyễn Hữu Bi 1956 Ủy viên BCH Hội Toán học tỉnh Thừa Thiên Huế

3

TS. Nguyễn Quang Vinh Bình 1966 Phó Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế

4

CN Nguyễn Mậu Chi 1954 Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

5

GS.TS. Trần Hữu Dàng 1953 Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế

6

KTS. Nguyễn Minh Dũng 1956 Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Thừa Thiên Huế

7

ThS. Phạm Ngọc Dũng 1970 Ủy viên thường vụ Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

8

TS. Ngô Trí Dũng 1974 Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn và Quản lý Tài nguyên

9

ThS. Võ Điều 1975 Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đa dạng sinh học và Quản lý nghề cá

10

ThS. Trần Giải 1958 Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế

11

TS.Vũ Thị Bắc Hà 1957 Chủ tịch Hội Dinh dưỡng tỉnh Thừa Thiên Huế

12

TS. Phan Thanh Hải 1969 Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

13

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1961 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
14 ThS. Hoàng Hữu Hè 1952 Chủ tịch Hội Nuôi ong tỉnh Thừa Thiên Huế
15 BSCKII. Đặng Thị Mai Hoa 1959 Chủ tịch Hội Đông y và Hội Châm cứu tỉnh Thừa Thiên Huế
16 TS. Hoàng Bảo Hùng 1971 Phó Chủ tịch Hội Tin học tỉnh Thừa Thiên Huế
17 ThS. Hoàng Thanh Hùng 1967 Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xã hội và Phát triển Cộng đồng
18 ThS. Hồ Đức Hưng 1965 Tổng Thư ký – Chánh Văn phòng Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế
19 TS. Nguyễn Văn Hưng 1965 Chủ tịch Hội Chăn nuôi thú y tỉnh Thừa Thiên Huế
20 KS. Hà Học Kanh 1941 Phó Chủ tịch Hội Khoa học Thủy Lợi tỉnh Thừa Thiên Huế
21 CN. Nguyễn Văn Khiết 1962 Chủ tịch Hội Kế toán tỉnh Thừa Thiên Huế
22 CN Đặng Phước Cẩm Lai 1980 Chuyên viên Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế
23 KS. Nguyễn Hữu Lễ 1938 Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lâm nghiệp
24 PGS.TS. Nguyễn Quang Linh 1961 Phó Giám đốc Đại học Huế
25 PGS.TS. Lê Lộc 1956 Chủ tịch Hội Gan mật Miền trung
26 PGS.TS. Hoàng Minh Lợi 1955 Chủ tịch Hội Chẩn đoán Hình ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế
27 TS. Trần Thị Mai 1956 Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Huế tỉnh Thừa Thiên Huế
28 CN. Trần Đức Minh 1980 Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế
29 GS.TS. Huỳnh Văn Minh 1952 Chủ tịch Hội Tim mạch tỉnh Thừa Thiên Huế
30 ThS. Lê Bá Phúc 1978 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
31 KS.Trần Quang Phước 1957 Phó Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Thừa Thiên Huế
32 KTV. Nguyễn Doãn Quan 1975 Nhân viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
33 ThS. Nguyễn Văn Quế 1953 Giám đốc trung tâm Tư vấn và Phát triển Khoa học Công nghệ
34 TS. Nguyễn Thị Sửu 1973 Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
35 ThS. Lâm Thị Thu Sửu 1974 Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội
36 ThS. Hoàng Thị Tâm 1961 Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế
37 Lương y Thích Tuệ Tâm 1956 Phó Chủ tịch Hội Châm cứu tỉnh Thừa Thiên Huế
38 PGS.TS. Nguyễn Thám 1957 Phó Chủ tịch Hội Địa lý Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
39 PGS.TS. Hoàng Trọng Thảng 1952 Chủ tịch Hội Tiêu hóa tỉnh Thừa Thiên Huế
40 TS. Phạm Hoài Thanh 1953 Phó Chủ tịch Hội Cơ học tỉnh Thừa Thiên Huế
41 ThS. Hoàng Ngọc Thanh 1955 Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế
42 GS.TS.Cao Ngọc Thành 1958 Chủ tịch Hội Phụ sản tỉnh Thừa Thiên Huế
43 ThS. Hồ Thành 1978 Chuyên viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
44 TS. Bùi Thắng 1972 Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
45 ThS.Trần Quốc Thắng 1970 Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thừa Thiên Huế
46 KS. Nguyễn Việt Tiến 1948 Chủ tịch Hội Qui hoạch và Phát triển Đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế
47 PGS.TS. Hoàng Văn Tùng 1951 Chủ tịch Hội Tiết niệu Thận học tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email