Hương Trà: tăng cường phối hợp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 12/8, Trung đoàn bộ binh 6 và Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Trong 3 năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Hương Trà đã được các cấp uỷ, chính quyền và người dân tham gia hưởng ứng tích cực. Đến nay, trong số 8 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới có 3 xã (Hương Vinh, Hương Bình và Hương Toàn) đạt 14/19 tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Riêng xã Hương Thọ, đến nay đã đạt 12/19 tiêu chí, 7 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí về cung cấp nước sạch cho người dân.

Để giúp xã Hương Thọ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã giao cho Trung đoàn bộ binh 6 và Ban chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà phối hợp với địa phương thực hiện công trình cung cấp nước sạch bằng việc đào rãnh thả ống dẫn nước với chiều dài 22km tại 5 thôn của xã (thôn Hải Cát 1, Hải Cát 2, La Khê Bãi, Liên Bằng và thôn Hoà An). Đây là một trong những hoạt động của các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

ĐINH VĂN CHUNG

Kiểm tra lại

Làng Lại Ân với hội vật truyền thống

Tác giả: Sáng ngày 19/2/2024, tức mồng 10 tháng Giêng, hội vật truyền thống làng …