Hướng dẫn quyết toán Thuế năm 2015 – Giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp

Ngày 22/3, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn quyết toán Thuế năm 2015 – Giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp” cho hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe cán bộ Cục Thuế tỉnh hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2015, trong đó nhấn mạnh đến một số thay đổi so với việc quyết toán thuế năm 2014, cập nhật các chính sách mới về thuế.

Đối với Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế, trên cơ sở quy định của Nghị định và yêu cầu quản lý, cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và hóa đơn. Theo đó, Thông tư 26 đã nêu rõ một số nội dung mới, gồm: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về Thuế giá trị gia tăng; các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 về quản lý thuế; các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ…

Một số vấn đề có liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2015, các vấn đề tài chính mà doanh nghiệp còn vướng mắc phải xử lý trước khi kết thúc năm tài chính, phòng tránh các rủi ro, sai sót trên báo cáo quyết toán, trên hóa đơn chứng từ và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp cũng như các vấn đề có liên quan đến công tác thuế đã được các doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh trao đổi, giải đáp tại buổi tập huấn.

Doãn Quan

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …