Hội nghị quản lý Thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Vừa qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức hội nghị Quản lý Thức ăn chăn nuôi. Hội nghị có Lãnh đạo, đại diện các phòng chuyên môn của Chi cục, trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã và các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản trên địa bàn tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo thực trạng công tác quản lý thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và phổ biến một số quy định về sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản; Thông báo một số kết quả kiểm tra của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan chức năng: Từ đầu năm 2015 đến nay có khoảng 20 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) có dấu hiệu vi phạm, trong đó có đến 16 doanh nghiệp sử dụng chất cấm là chất tạo màu vàng ô và chất Salbutamol trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và có hơn 100 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Cũng tại hội nghị, các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email