Hội thảo khoa học “Thừa Thiên Huế: Đất học và tài năng”

Ngày 12/11/2014 tại khách sạn Mid Town, thành phố Huế, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội thảo khoa học “Thừa Thiên Huế: Đất học và tài năng”. PGS.TS. Nguyễn Dung – Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và hơn 50 nhà nghiên cứu của Thừa Thiên Huế và trong, ngoài nước đã đến tham dự.

Với 22 bài viết của các các tác giả là nhà nghiên cứu, nhà quản lý chuyên ngành, hội thảo đã làm sáng tỏ quá trình hình thành và phát triển vùng đất học, trung tâm giáo dục và đào tạo nhân tài tại Thừa Thiên Huế. Các tác giả cũng đã khảo sát một số nhân vật vật xứng tầm là tài năng xứ Huế từ thời chúa Nguyễn đến nay cùng những thành tựu, hạn chế của vùng đất học cũng như vấn đề sử dụng nhân tài.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: Vai trò của Thừa Thiên Huế trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, những đóng góp và hạn chế trong tiến trình lịch sử dân tộc; bài học kinh nghiệm từ trung tâm giáo dục và đào tạo Phú Xuân – Huế, chính sách đào tạo, sử dụng, tôn vinh nhân tài và vấn đề đặt ra hiện nay; giải pháp khuyến học, khuyến tài đối với tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay.

Đây là hội thảo đầu tiên về chủ đề “Thừa Thiên Huế: Đất học và tài năng”, là vấn đề rất rộng, xuyên suốt nhiều thế kỷ, nhiều lĩnh vực, nhiều nhân vật. Mục đích của hội thảo là chứng minh Thừa Thiên Huế là vùng đất học, nơi đào tạo nhân tài, thu hút nhân tài và cung cấp nhân tài cho cả nước từ trong lịch sử. Qua đó khuyến nghị các giải pháp để tiếp tục phát huy truyền thống của vùng đất, góp phần nâng tầm vị thế của Thừa Thiên Huế trong tiến trình phát triển.

Nguyễn Doãn Quan

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email