Học sinh Trường Phổ thông Chuyên Quốc học Huế sáng tạo: Đơn xin phép nghỉ học thông minh

Ứng dụng cộng nghệ để nâng cao hiệu quả học tập, quản lý học sinh của nhà trường đang được Trường Phổ thông chuyên Quốc học Huế quan tâm, “Đơn xin phép nghỉ học thông minh” là một giải pháp hướng đến sự tiện lợi, linh hoạt và chặt chẽ hơn cho cả phụ huynh và nhà trường để nâng cao chất lượng học tập. Đây là đề tài nghiên cứu của em Hoàng Anh Quân, học sinh Trường Phổ thông chuyên Quốc Học Huế và được ứng dụng tại nhà trường đoạt giải Nhì tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh vừa qua.

Giao diện Hệ thống quản lý đơn xin nghỉ học

Tác giả của đề tài, em Hoàng Anh Quân chia sẻ: Hệ thống Quản lý Đơn xin nghỉ học thông minh là một ứng dụng dựa trên hệ điều hành di động Android nhằm thay thế cách thức xin phép nghỉ học truyền thống trước đây của nhà trường, nhằm mang đến sự tiện lợi, linh hoạt và chặt chẽ hơn cho phụ huynh trong quá trình gửi đơn xin phép cho con em. Đồng thời giúp giám thị nhà trường quản lý việc nghỉ học của học sinh một cách thuận lợi và có hệ thống. Hệ thống cung cấp tiện ích cho cả giám thị, giáo viên và phụ huynh dựa trên một ứng dụng duy nhất được phân quyền một cách chặt chẽ nhằm tạo ra sự thống nhất, đồng bộ dữ liệu và đặc biệt là dễ dàng cập nhật hệ thống.

Hoàng Anh Quân cho biết thêm: Hệ thống Quản lý Đơn xin nghỉ học thông minh dễ dàng sử dụng, nhanh đơn giản đối với phụ huynh và nhà trường.

Đối phụ huynh, bước đầu tiên cần đăng nhập hệ thống bằng việc đăng ký một tài khoản sử dụng tại màn hình khởi động và đăng ký đầy đủ thông tin yêu cầu về phụ huynh của hệ thống. Sau khi đăng ký thông tin, tài khoản của phụ huynh sẽ được giám thị duyệt tài khoản. Tại màn hình khởi động, phụ huynh nhập tài khoản đã đăng ký trước đó và đăng nhập vào hệ thống. Khi cần thiết, phụ huynh “Gửi đơn xin nghỉ học” Chức năng chính của phụ huynh là gửi đơn xin nghỉ học. Phụ huynh chọn nút Gửi đơn mới, giao diện gửi đơn sẽ xuất hiện như sau: Phụ huynh nhập các thông tin cần thiết như: thời gian, lý do nghỉ và ảnh đính kèm mình chứng (nếu có). Sau đó nhấn nút Gửi đơn đến giám thị. Một thông báo sẽ gửi đến ngay tức thì và đồng thời là một email như sau cũng sẽ được gửi đến giám thị. Nếu trong quá trình sử dụng hệ thống, phụ huynh quên mật khẩu thì hệ thống hoàn toàn giúp lấy lại mật khẩu một cách dễ dàng.

Đối với nhà trường (giám thị và giáo viên): Để hệ thống có thể hoạt động gửi email thì quản trị viên hoặc giám thị phải cấu hình tài khoản quản trị và email giám thị. Mặc định tài khoản quản trị là: donxinnghihoc.quantri@gmail.com (mật khẩu là: ***). Tài khoản này thường ít khi thay đổi, chỉ nên thay đổi bởi quản trị viên. Để thiết lập email hệ thống và giám thị, ta nhấn nút ba chấm và chọn chức năng tương ứng:

Duyệt tài khoản: Sau khi phụ huynh đăng ký tài khoản xong, thì tài khoản đó sẽ có trạng thái là chờ duyệt. Căn cứ vào thông tin phụ huynh cung cấp và thông tin từ nhà trường, giám thị tiến hành duyệt tài khoản sử dụng. Để duyệt tài khoản, giám thị chọn nút Tài khoản chờ duyệt. Danh sách tài khoản chờ duyệt xuất hiện. Giám thị tiến hành duyệt từng tài khoản một bằng cách chọn và giữ trong vòng 1 giây. Để xem danh sách tài khoản đã duyệt, ta chọn nút Danh sách tài khoản.

Duyệt đơn xin nghỉ học: Sau khi phụ huynh gửi đơn, giám thị tiến hành duyệt đơn. Chọn nút Đơn chờ duyệt, màn hình sau xuất hiện. Để duyệt đơn, ta chọn đơn tương ứng và giữ trong vòng 1 giây. Sau đó chọn nút duyệt hoặc không duyệt. Để xem danh sách đã duyệt chọn nút Danh sách đơn đã nhận.

Đơn xin phép nghỉ học thông minh của em Hoàng Anh Quân là một trong những đề tài sáng tạo của Trường Phổ thông chuyên Quốc học Huế đạt giải cao tại Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh lần thứ XI vừa qua.

Trí Huế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email