Bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI

Sáng nay (12/12), kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI bước sang ngày làm việc cuối cùng tại hội trường với phiên chất vấn của các Đại biểu HĐND tỉnh; thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, chương trình xây dựng Nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015, đồng thời Bế mạc kỳ họp.

Tại hội trường, sau phần báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 của Thường trực HĐND tỉnh. Tại phiên chất vấn, câu hỏi chất vấn của các Đại biểu HĐND tỉnh tập trung vào một số vấn đề cử tri quan tâm như công tác bảo tồn và phát huy Quần thể di tích Cố đô Huế và xã hội hóa huy động nguồn vốn từ các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng vào công cuộc bảo tồn; công tác phổ cập giáo dục mần non cho trẻ 5 tuổi, tình trạng thừa nhiều giáo viên ở bậc THCS, giải pháp giúp đồng bào dân tộc thoát nghèo bền vững trong thời gian đến…

Phát biểu tiếp thu ý kiến các nội dung HĐND tỉnh thảo luận, đồng thời làm rõ thêm những nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cho biết, với quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015 làm tiền đề cho phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn tiếp theo. Năm 2015, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, trọng tâm là thủ tục đầu tư, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp về hỗ trợ vốn, mặt bằng, nhân lực, thị trường…quán triệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp của Chính phủ về hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất của doanh nghiệp, đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo đề án đã được phê duyệt.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 với mục tiêu là tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, với trách nhiệm cao của các Đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 9 đã thành công tốt đẹp, đặc biệt kỳ họp đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh. Năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự nỗ lực cao nhất cho việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015, đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm tiếp theo 2016-2020. Vì vậy, cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh mong muốn và yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nỗ lực và có nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa để giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo ra năng lực sản xuất mới, góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

Đinh Văn Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email