Mô hình chăn nuôi lợn bằng đệm lót sinh học

 

Quảng Điền là địa phương có thế mạnh về chăn nuôi gia súc, cùng với việc phát triển kinh tế, chất thải từ chăn nuôi đã tạo nên sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, được sự hỗ trợ của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Quảng Điền chọn 10 hộ dân ở thôn Thủ Lễ xã Quảng Phước tham gia mô hình nuôi lợn sử dụng đệm lót sinh học.

Mỗi hộ dân khi tham gia mô hình được hỗ trợ kinh phí 9 triệu đồng, bao gồm 9 con lợn giống và thức ăn ban đầu, đệm lót sinh học. Ngoài việc được hỗ trợ kinh phí, các hộ tham gia mô hình đã được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi. Sau hơn 3 tháng triển khai, đến nay dự án đã đem lại hiệu quả đáng kể, được người dân hưởng ứng tích cực, tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi được giảm thiểu, đặc biệt trong quá trình sử dụng đệm lót sinh học, lợn luôn được vệ sinh sạch sẽ, không bị nhiểm bệnh, nhanh to chóng lớn. Sau khi trừ chi phí xong, mỗi hộ cho lãi trên 3 triệu đồng. Với những kết quả đạt được, dư kiến trong thời gian tới huyện Quảng Điền sẽ khuyến khích vận động nhân dân sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn trên diện rộng để cải thiện môi trường chăn nuôi.

Công Cường

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email