Xây dựng hệ thống sử dụng đất bền vững

Sử dụng đất bền vững nhằm đa dạng hóa và nâng cao thu nhập cho người dân trong thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông hướng đến bảo tồn tài nguyên thiên nhiên là mục tiêu hướng đến của dự án Xây dựng hệ thống sử dụng đất bền vững ở thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông.

Ông Ngô Trí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn quản lý tài nguyên (CORENARM) thông báo như vậy tại hội thảo ngày 03/10 tại huyện Nam Đông. CORENARM đã đề xuất và được Ủy ban bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên quốc gia Hà Lan tài trợ kinh phí gần 50 ngàn € (EURO) tương đương trên 1 tỷ đồng Việt Nam để thực hiện dự án này.

Dự án có 3 hợp phần là: Sử dụng đất bền vững và tạo nên hệ thống quản lý rừng bền vững ở thôn Phú Mậu với các hoạt động: hoàn tất bản đồ tài nguyên và đất rừng giao cho thôn, tập huấn, xây dựng kế hoạch hành động cho các nhóm sở thích ở câu lạc bộ (CLB) khuyến nông hiện có, các mô hình quản lý sử dụng đất/rừng được xây dựng bởi người dân và cán bộ khuyến nông; Duy trì tốt lớp che phủ rừng nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ môi trường thông qua bảo tồn và phục hồi với các hoạt động: xây dựng bản đồ hiện trạng rừng của thôn bao gồm các giải pháp lâm sinh khác nhau, xây dựng và chăm sóc vườn ươm cây giống, triển khai các giải pháp lâm sinh định kỳ; Nhân rộng các mô hình quản lý sử dụng đất/rừng tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên ở huyện Nam Đông với các công việc cụ thể là thiết lập mạng lưới các CLB khuyến nông, tập huấn, xây dựng kế hoạch và tổ chức mạng lưới hoạt động cho các CLB khuyến nông và thiết lập được quỹ phát triển CLB.

Các đại biểu của thôn Phú Mậu, UBND xã Hương Phú, phòng Tài nguyên, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trạm Khuyến nông, hạt Kiểm lâm, ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Đông, khoa Lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Huế đã trao đổi những kinh nghiệm, giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả dự án. Một trong những giải pháp quan trọng là có sự tham gia tích cực của người dân, sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa CORENARM với các phòng, ban, chuyên môn của Huyện, với UBND xã và bà con nông dân. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội Thừa Thiên – Huế cho rằng đây là dịp rất tốt để tăng cường sự phối hợp 3 nhà: nhà khoa học, nhà nông và nhà quản lý trong việc phát triển nông thôn. Theo ông, cần thiết phải lôi kéo thêm nhà doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra, góp phần làm cho dự án được tiến hành có hiệu quả và bền vững.

Dự án được thực hiện trong 2 năm, từ tháng 9 năm 2008 đến hết tháng 8 năm 2010. Đây là dự án thứ 3 mà CORENARM triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Nam Đông kể từ năm 2006 trở lại đây, sau dự án Hỗ trợ quản lý rừng cộng đồng cho 2 xã Hương Sơn, Thượng Nhật và dự án Bảo tồn và phục hồi cây Sưa.

NVQ

Kiểm tra lại

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÁI Y VIỆN TRIỀU NGUYỄN: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN …