Việt Nam tham gia giảm phát thải khí nhà kính REDD+

Việt Nam tham gia giảm phát thải khí nhà kính REDD+ Sáng kiến giảm khí nhà kính do mất, suy thoái rừng; quản lý tài nguyên rừng bền vững; bảo tồn và nâng cao trữ lượng carbon rừng tại nước đang phát triển (sáng kiến REDD+) mở ra những hướng đi mới trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

REDD+ là một trong những nội dung đàm phán quan trọng trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Nó tạo ra nguồn tài chính mới phục vụ công tác bảo vệ, phát triển rừng, giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời, sáng kiến này cũng góp phần cải thiện sinh kế của người dân địa phương và đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp tham gia bảo vệ và phát triển rừng… Trên thế giới, một số chương trình song phương và đa phương đã được thiết lập nhằm cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+, như chương trình hợp tác về REDD+ của Liên hợp quốc (gọi tắt là chương trình UN-REDD), Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp (FCPF) dưới sự quản lý của Ngân hàng Thế giới…

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị liên quan hoàn thành các yêu cầu về thể chế và kỹ thuật thực hiện REDD+ theo quy định tại thỏa thuận Cancun. Ngoài ra, Nhà nước cũng xây dựng các đề xuất dự án mới tham gia Quỹ carbon và Quỹ carbon sinh học để tiếp tục thúc đẩy thực hiện dự án và có kinh phí chi trả cho kết quả giảm phát thải khí nhà kính.

Tuy nhiên, Việt Nam cần chuẩn bị những điều kiện cần và đủ cùng với sự nỗ lực từ tất cả các bên tham gia để thực hiện sáng kiến hiệu quả, thành công. REDD+ là vấn đề mới, phức tạp và vẫn đang trong quá trình đàm phán, nhiều khái niệm và phương pháp vẫn chưa thống nhất. Bên cạnh đó, khi thực hiện các hoạt động REDD+, việc đảm bảo hạn chế các tác động tiêu cực trực tiếp và gián tiếp của dự án đến cộng đồng và hệ sinh thái cũng là một khó khăn.

Theo Khoahoc.com.vn

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email