Triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2015

Ngày 02/02/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2015.

Để Cuộc thi trở thành hoạt động bổ ích cho các em, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo để trở thành các nhà sáng chế trong tương lai, ngày 13/3/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1131/UBND-DL yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức Cuộc thi cấp huyện hàng năm tại địa phương.

Cụ thể, thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng cấp huyện, thị xã, thành phố (Cuộc thi cấp huyện); Trưởng Ban Tổ chức do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố làm Trưởng Ban; Phó Ban Tổ chức do lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm; các ủy viên do lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Phòng Công thương hoặc Phòng Kinh tế, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố đảm nhiệm. Cơ quan thường trực giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. Ban Tổ chức xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi cấp huyện và tuyển chọn đề tài tham gia Cuộc thi cấp tỉnh. Kinh phí tổ chức UBND cấp huyện bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế phổ biến, triển khai thực hiện; Giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hướng dẫn triển khai Cuộc thi tại các địa phương.

Kiểm tra lại

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÁI Y VIỆN TRIỀU NGUYỄN: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN …