Tỉnh sẽ đặt hàng cho Liên hiệp hội thực hiện nhiệm vụ tư vấn

(Ngày đưa tin 26/3/2009)Ngày 25/3, Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế đã có buổi làm việc với Thường trực Liên hiệp hội tỉnh về nội dung hoạt động của Liên hiệp hội trong năm 2009 và định hướng một số hoạt động trong các năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tỏ rõ sự đồng tình nhất trí cao với chương trình, nội dung hoạt động của Liên hiệp hội. Quan tâm đến hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, ông nói: tỉnh rất cần Liên hiệp hội tập hợp trí thức trong và ngoài tỉnh tư vấn về định hướng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến vào các chủ trương của Tỉnh ủy, nhất là Đề án Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang được Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng. Ông khẳng định: HĐND tỉnh sẽ đặt hàng cho Liên hiệp hội tư vấn, phản biện và giám định xã hội một số dự án, đề án cụ thể trong lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất, văn hóa, xã hội,…Tỉnh sẽ tạo điều kiện về cơ chế (sửa quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội) và kinh phí để Liên hiệp hội thực hiện nhiệm vụ này. Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo UBND tỉnh bố trí trụ sở chính thức, tăng cường nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp hội hoạt động. Liên hiệp hội chịu trách nhiệm xây dựng đề án tổ chức gặp mặt trí thức khoa học, công nghệ theo định kỳ hàng năm nhằm giúp Tỉnh ủy trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi tâm tư nguyện vọng và những ý kiến đóng góp của trì thức cho sự phát triển của tỉnh. Ngoài ra, định kì 6 tháng 1 lần, Thường trực Tỉnh ủy sẽ làm việc trực tiếp với thường trực Liên hiệp hội về tình hình hoạt động của Liên hiệp hội.

Ông Phan Công Tuyên, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khẳng định vai trò tổ chức chính trị – xã hội của Liên hiệp hội trong hệ thống chính trị và mong muốn Liên hiệp hội tăng cường tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học, công nghệ, tập trung các nguồn lực đẩy mạnh 5 hoạt động trọng tâm sau: ứng dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật vào thực tiễn cuộc sống góp phần tạo ra sản phẩm xã hội; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức; thực hiện chủ trương xã hội hóa trong hoạt động khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường; tham gia hoạt động xóa đói, giảm nghèo, phát triển cộng đồng.

Trước đó, ngày 17/3, Ban Thường vụ Liên hiệp hội Thừa Thiên – Huế khóa III đã tổ chức kì họp thứ nhất để củng cố, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể các ban chuyên môn, xác định nội dung hoạt động của Liên hiệp hội trong năm 2009 và cử ThS. Hồ Đức Hưng, hiện là chuyên viên công tác tại Văn phòng Liên hiệp hội, giữ cương vị Chánh Văn phòng. .

Nguyễn Văn Quế

Kiểm tra lại