Hội Nghề cá tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Đại hội lần thứ II

(Ngày đưa tin 26/3/2009) Ngày 24/3/2009, Hội Nghề cá tỉnh Thừa Thiên – Huế (Hội) đã tổ chức Đại hội lần thứ II nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của Hội từ ngày thành lập (2003) đến nay, thông qua phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành nhiệm kì II.

Kiểm tra lại