Tiến hành đánh giá đề tài, giải pháp dự thi sáng tạo khoa học, công nghệ

Ngày 9 tháng 9, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt đầu tổ chức hội đồng chấm thi để đánh giá các đề tài khoa học, giải pháp kỹ thuật tham dự Giải thưởng và Hội thi sáng tạo năm 2009 trong các lĩnh vực công nghệ vật liệu, công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, cơ khí tự động hóa.

Trong lĩnh vực này có 3 đề tài nghiên cứu khoa học và 5 giải pháp kỹ thuật dự thi. Đó là đề tài Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình với nguồn silic từ vỏ trấu và khả năng ứng dụng trong xử lý môi trường của tác giả Hồ Văn Thành, trường CĐSP Thừa Thiên Huế, Nghiên cứu chế tạo máy diệt tảo và bọ gậy muỗi bằng sóng siêu âm của tác giả Trương Văn Chương và các Cộng sự ở khoa Vật lý, trường ĐH Khoa học Huế, Xác định Biotype của rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal), của tác giả Trần Đăng Hoà và Cộng sự, khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm Huế, Lắp đặt hệ thống cấp nước sạch ngầm qua phá Tam Giang, của tác giả ThS Trương Công Nam, CTTNHHNNMTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế và các cộng sự, Thiết kế hệ thống điều khiển tự động ngắt dây chuyền chiết rót bia khi máy in hạn sử dụng bị sự cố, của tác giả Nguyễn Chuyên Toán, Phân xưởng cơ điện, nhà máy bia Phú Bài và 3 giải pháp kỹ thuật của các tác giả ở nhà máy bia Phú Bài.

Sau khi nghe các tác giả trình bày đề tài, giải pháp của mình, các thành viên hội đồng đã chất vấn các vấn đề liên quan đến đề tài, giải pháp. Sau đó, chấm điểm theo thang điểm 100, gồm: tính sáng tạo 40 điểm, khả năng áp dụng và hiệu quả kinh tế – xã hội 30 điểm cho mỗi yếu tố.

Ông Đỗ Nam, giám đốc sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng chấm tiết lộ, chất lượng đề tài, giải gháp trong lĩnh vực công nghệ vật liệu, công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, cơ khí tự động hóa năm nay có chất hơn hẳn năm trước. ./.

HUSTA.ORG

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email