Khởi động dự án về phát triển du lịch ở đầm phá ven biển Thừa Thiên Huế

Ngày 28/8/2009, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển xã hội, thuộc Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội thảo khởi động dự án Phát triển du lịch ở đầm phá ven biển Thừa Thiên Huế gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và giảm nghèo.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân ở vùng đầm phá ven biển Thừa Thiên Huế; Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng thông qua du lịch sinh thái ở các thôn Ngư Mỹ Thạnh (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền) và đội 16 (xã Vinh Phú, huyện Phú Vang) thuộc vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai: những sản phẩm và dịch vụ du lịch được người dân nghèo địa phương bán cho khách du lịch và các công ty du lịch; Cải thiện công tác quản lý du lịch tại cộng đồng ở hai huyện ven đầm phá là Phú Vang và Quảng Điền.

Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn các xã Quảng Ngạn, Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, Thuận An, Phú Thuận, Phú Diên, Vinh An, Vinh Phú, huyện Phú Vang trong thời gian 1 năm bắt đầu từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010. Dự án được Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hiệp quốc (UN WTO) và Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới Hà Lan (IUCN-NL) tài trợ 25.000 USD (tương đương 445 triệu đồng) thông qua Quỹ dự án nhỏ về Du lịch và Phát triển bền vững gắn với giảm nghèo và đa dạng sinh học. Các cơ quan trong tỉnh đối ứng 5.000 USD.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến quý giá, nhất là các ý kiến về xây dựng tuyến du lịch sinh thái như thế nào để: khai thác, phát huy được cơ sở hạ tầng ít ỏi về du lịch sinh thái đầm phá hiện có; Thu hút được sự quan tâm đáp ứng được thị hiếu để thu hút du khách, đặc biệt là khách nước ngoài; Thu hút được sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư nghèo khó,¦q

Tin, ảnhNguyễn Văn Quế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email