Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Ngày 11/10, đ/c Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội).

Tham dự buổi làm việc, về phía HĐND tỉnh có đ/c Hà Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng, đ/c Nguyễn Văn Thạnh, Phó phòng Văn hóa – Xã hội, Văn phòng HĐND tỉnh, về phía Liên hiệp hội có TS Đỗ Nam, Chủ tịch Liên hiệp hội, đ/c Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Buổi làm tập trung vào việc tìm giải pháp để nâng cao hơn nữa khả năng tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ tham gia góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trưng ương.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đ/c Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh: Liên hiệp hội cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ: Trước hết là, công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Thường trực HĐND sẽ có yêu cầu cụ thể đối với Liên hiệp hội về vấn đề này, đặc biệt là tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án sẽ trình HĐND tỉnh trong thời gian tới. Hai là, tập hợp ý kiến phản ánh của trí thức đối với tỉnh thông qua hội nghị trí thức tiêu biểu. Ba là, củng cố tổ chức, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên,…của các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội. HĐND sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp hội về cơ chế chính sách, nhân sự, kinh phí, trụ sở, phương tiện làm việc,…Từ nay trở đi, cần duy trì hình thức làm việc trực tiếp nhằm trao đổi thông tin giữa Thường trực HĐND và Thường trực Liên hiệp hội theo định kỳ 6 tháng một lần vào giữa năm và cuối năm.

Nguyễn Văn Quế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email