Quán triệt Nghị quyết trung ương 4, khóa XII cho cán bộ chủ chốt

Chiều ngày 19/12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ và chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chỉ thị 05 của Bộ Chinh trị khóa XII.

Tham dự hội nghị này có cán bộ chủ chốt của 66 tổ chức đảng trực thuộc. Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chỉ đạo các tổ chức đảng việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng về nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ. Đảng ủy khối cũng đã quán triệt chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau hội nghị này, Bí Thư Đảng ủy Khối – Trần Quang Tuấn yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng phải tổ chức quán triệt nghị quyết trung ương 4 hoàn thành trong tháng 12/2016.

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email