Lễ ký kết Chương trình phối hợp năm 2017 giữa các Đoàn thể chính trị – xã hội và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Sáng ngày 19/12/2016, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp năm 2016 và ký kết Chương trình phối hợp năm 2017 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì Hội nghị với sự tham gia đầy đủ các đồng chí lãnh đạo, đại diện các tổ chức chính trị xã hội. Các đại biểu đã nghe trình bày báo cáo Kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2016 và Dự thảo chương trình phối hợp năm 2017.

Theo đánh giá chung, công tác phối hợp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội năm 2016 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó việc trao đổi, năm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã đi vào nề nếp, công tác phối hợp thực hiện giám sát đã được triển khai và có kết quả. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tích cực phối hợp tham gia chuẩn bị và tổ chức bầu cử; phối hợp lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tuy nhiên theo đánh giá của MTTQ Việt Nam, công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội vẫn còn một số nội dung triển khai chậm hoặc chưa được triển khai do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như phụ thuộc vào tiến độ triển khai của một số Bộ ngành và một số cơ quan khác.

Các đồng chí lãnh đạo, đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tham dự Hội nghị cũng đã phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến vào hai bản báo cáo.

Kết thúc Hội nghị là phần nghi thức ký kết Chương trình phối hợp năm 2017 giữa Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Các nội dung phối hợp cụ thể sẽ được triển khai trong năm 2017 bao gồm : Triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân; Triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua; Triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước; Phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân; Phối hợp trong công tác tổ chức cán bộ.

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …