Nam nông dân với công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

Năm 2014, Thừa Thiên Huế tiếp tục nhân rộng hoạt động mô hình CLB Nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên tại nhiều xã, huyện. Nhằm tăng cường vai trò của nam giới tích cực tham gia vào chương trình Dân số (DS) – Sức khỏe sinh sản (SKSS) cũng như thực hiện bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), trong thời gian qua, các cấp hội nông dân tại Thừa Thiên Huế đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực DS-KHHGĐ đến cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Mô hình CLB không sinh con thứ 3 trở lên

Nhiều hình thức tuyên truyền được các cấp hội tổ chức thực hiện có kết quả cao như: Mở các lớp truyền thông trực tiếp, lồng ghép nội dung DS-KHHGĐ vào các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; phối hợp thực hiện các chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, các mô hình, đề án…

Đặc biệt từ năm 2013, để đẩy mạnh việc thực hiện bình đẳng giới trong chương trình DS-KHHGĐ, hội KHHGĐ tỉnh được sự hỗ trợ từ chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã phối hợp với Hh Nông dân tỉnh xây dựng mô hình CLB “Nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên ” tại 10 xã của hai huyện Phong Điền và Phú Lộc.

Năm 2014, hội KHHGĐ tỉnh tiếp tục nhân rộng hoạt động mô hình tại 5 xã của huyện Quảng Điền. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm 2014 tỉnh hội cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với hội nông dân xã, trung tâm DS-KHHGĐ 2 huyện Phong Điền và Quảng Điền tổ chức 10 sự kiện truyền thông với chủ đề Nam nông dân với công tác DS-KHHGĐ tại các xã vùng đầm phá, ven biển thuộc (Đề án 52) và các xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao.

Các buổi truyền thông sự kiện với mục đích nâng cao kiến thức trong lĩnh vự DS/SKSS/KHHGĐ, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, cung cấp kiến thức, kỹ năng về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho nam giới.

Các hoạt động trên đã thu hút đông đảo sự tham gia, chia sẻ của nam nông dân và góp phần giúp nam giới nhận thấy vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình về việc chăm sóc SKSS, có hành vi đúng trong thực hiện KHHGĐ, phòng chống bạo lực gia đình,bình đẳng giới và chăm sóc nuôi dạy con cái.

Tại câu lạc bộ thôn Uất Mậu, Thị Trấn Sịa, huyện Quảng Điền, từ đầu năm đến nay ban chủ nhiệm CLB đã tích cực vận động người dân trong thôn cam kết không sinh con thứ 3 trở lên.

Việc xây dựng và thực hiện các chương trình DS-KHHGĐ với sự tham gia tích cực của cộng đồng, đặc biệt là nam giới và hướng đến nam giới tạo sự bình đẳng trong lĩnh vực DS-KHHGĐ đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống , hạnh phúc gia đình và thực hiện thành công chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020.

Phan Phước Huế (Hội KHHGĐ)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email