Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham gia góp ý dự thảo Báo cáo giữa kỳ “Dự án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm”

Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm là nhiệm vụ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tháng 9 năm 2015, được Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ 6 triệu USD để thực hiện với với mục tiêu thiết lập quy hoạch phù hợp với sự phát triển của đô thị Huế, mang tính bền vững của một thành phố văn hóa và du lịch.

UBND tỉnh muốn tiếp tục thu thập ý kiến của các ban ngành, chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa – lịch sử tập trung nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến vào các ý tưởng quy hoạch phát triển không gian và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hai bên bờ sông Hương. trong đó có ý kiến trực tiếp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Thực hiện Công văn số 7170/UBND -XD ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về góp ý báo cáo giữa kỳ dự án Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án thí điểm, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức triển khai để chuyên gia Liên hiệp hội tham gia góp ý dự thảo Báo cáo giữa kỳ “Dự án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm”. Qua nghiên cứu dự thảo quy hoạch, Liên hiệp hội đã phát huy trí tuệ đội ngũ chuyên gia tập trung góp ý cho năm nội dung quan trọng của báo cáo, đó là: Đánh giá về việc phân tích và đánh giá hiện trạng; đánh giá về phương hướng phát triển, ý tưởng và phương án quy hoạch; đánh giá về phương án thiết kế đô thi các không gian chính; đánh giá về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; và đánh giá tổng thể về hồ sơ, công việc thực hiện so với nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Những nội dung Liên hiệp hội tỉnh góp ý được trình bày tại cuộc họp nghe báo cáo giữa kỳ “Dự án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm” tổ chức ngày 30/11/2016 tại trụ sở UBND thành phố Huế và được ghi nhận là cơ cở để hoàn thiện nội dung quy hoạch.

Sau buổi họp, Liên hiệp hội tiếp tục tập hợp chuyên gia trong hệ thống tổ chức nghiên cứu, tham gia đóng góp những cơ sở khoa học, thực tiễn để các ý tưởng quy hoạch hoàn thiện.

Hồ Thành

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …